facebook

Studia podyplomowe w sferze medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej

Studia podyplomowe stanowią alternatywę nauczania  dla studiów wyższych i szkoły doktorskiej .    Umożliwiają one uzyskanie uzupełniających kwalifikacji osobom, które mają co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia – to znaczy, że w celu odbycia  ich powinno się przedłożyć dokumenty w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Dla kogo są studia podyplomowe?

Powinno się , że każda uczelnia posiada własny zakres wymagań odnośnie do formalności. Edukacja kończy się świadectwa – nie tak jak w wypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można ukończyć w wielu sferach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze uczelni oferujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można ukończyć specjalności z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji a także Bhp.

Studia podyplomowe w Szczecinie - zobacz ofertę

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje obszerna gama specjalności studiów podyplomowych dla pedagogów, wśród których można odszukać takie specjalności jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i wiele innych. Studia podyplomowe dla pedagogów są znakomitą odmianą dokształcania się, zapewniającą zdobycie uzupełniających kwalifikacji i stały rozwój kompetencji. Przy wyborze uczelni i specjalności powinno się zwrócić uwagę   na to czy program nauczania jest zgodny  z nowymi dyrektywami i wzorcami prawnymi|, dotyczącymi kształcenia pedagogów – o ile otrzymana   jest adekwatność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Istotne jest aby kierunek studiów wybierać pod w zasadzie pożądane poprzez nas uprawnienia – dostępne są jednocześnie specjalności dokształcające w konkretnych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są rozwinięciem studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Szeroka propozycja  dostępnych specjalności zmusza by się za stanowić nad oszacowaniem najlepszej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem pożądane byłoby zaznajomić się z kompetencjami, użytkowanymi po skończeniu specjalności a także ich zgodnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych  polskich miastach  istnieją szkoły proponujące studia podyplomowe – także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie mają kwalifikacje potrzebne do prowadzenia studiów podyplomowych: na przykład – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wybraniem uczelni istotne jest objaśnienie kierunku jaki nas interesuje – propozycje a także program nauczania różnią się pomiędzy uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest świetnym wyborem dla osób poszukujących studiów podyplomowych dla pedagogów – posiada ona szeroką  ofertę specjalności kierowanych oczywiście dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i wiele innych.